wz

                                                                      

 

   Úvodní stránka/Home

            Orchideje/Orchids

            Rostliny/Plants

            Houby/Fungi

            Živočichové/Animals

 

 

 

                             Houby / Thumbnails of fungi photos

 

            Hlenky (Myxomycetes)

            Vřeckovýtrusé (Ascomycetes)                                                                       

            Nižší stopkovýtrusé (Heterobasidiomycetes)

            Vyšší stopkovýtrusé (Homobasidiomycetes)

                        Nelupenaté (Aphylloporales)

                        Lupenaté (Agaricales)

                        Hřibovité (Boletales)

                        Břichatkovité (Gasterales)

 

 

        Nelupenaté (Aphylloporales)

         Strana    1   2        

                                                                                                               

Abortiporus biennis

Různopórka pleťová

Auriscalpium vulgare

Lžičkovec šiškový

Boletopsis leucomelaena

Hrbolatka černobílá

Cantharellus cibarius

Liška obecná

Cantharellus friesii

Liška Friesova

Cantharellus tubaeformis

Liška nálevkovitá

Clavaria falcata

Kyjanka špičatá

Clavaria fragilis

Kyjanka křehká

Clavaria incarnata

Kyjanka pleťová

Clavaria sp.

Kyjanka

Clavaria sp.

Kyjanka

Clavulina cinerea Kuřátečko popelavé

Clavulina coralloides Kuřátečko hřebenité

Clavulinopsis sp.

Kyjanka

Clavulinopsis helvola Kyjovečka hnědavá

Craterellus cornucopiodes

Storček trubkovitý

Fistulina hepatica Pstřeň dubový

Fomitopsis pinicola Troudnatec pásovaný

Hydnum rufescens Lošák ryšavý

Chondrostereum purpureum

Pevník nachový

Laetiporus sulphureus

Sírovec žlutooranžový

Macrotyphula fistulosa

Kyj rourkovitý

Macrotyphula juncea Kyj tenký

Merulius tremellosus Dřevokaz rosolovitý

Oligoporus stipticus

Bělochoroš hořký

Polyporus ciliatus Choroš zimní

Polyporus varius

Choroš měnlivý

Postia ptychogaster Bělochoroš pýchavkovitý

Pycnoporus cinnabarinus

Outkovka rumělková

Ramaria subbotrytis Kuřátka lososová

Ramariopsis kunzei Kuřinec Kunzův

Ramariopsis sp.

Kuřinec

Schizophyllum commune

Klanolístka obecná

Thelephora terrestris Plesňák zemní

Thelephora palmata Plesňák zápašný

Thelephora penicillata Plesňák čekankovitý

Trametes hirsuta Outkovka chlupatá

Trametes versicolor Outkovka pestrá

Typhula erythropus Paluška červenonohá

Typhula sclerotiodes Paluška