wz

    

 

   Úvodní stránka/Home

            Orchideje/Orchids

            Rostliny/Plants

            Houby/Fungi

            Živočichové/Animals

 

 

 

                             Houby / Thumbnails of fungi photos

 

            Hlenky (Myxomycetes)

            Vřeckovýtrusé (Ascomycetes)                                                                       

            Nižší stopkovýtrusé (Heterobasidiomycetes)

            Vyšší stopkovýtrusé (Homobasidiomycetes)

                        Nelupenaté (Aphylloporales)

                        Lupenaté (Agaricales)

                        Hřibovité (Boletales)

                        Břichatkovité (Gasterales)

 

 

        Vřeckovýtrusé (Ascomycetes)

         Strana    1   2        

                                                                                                               

Aleuria aurantia

Mísenka oranžová

Ascocoryne sarcoides

Čihovitka masová

Bisporella citrina

Voskovička citronová

Byssonectria fusispora

Oranžovka vřetenovýtrusná

Ciboria amentacea

Jehnědka olšová

Cordyceps ophioglossoides

Housenice cizopasná

Cudoniella clavus

Vodnička potoční

Elaphomyces granulatus

Jelenka obecná

Franquinia baccarum

 

Geoglossum cookeanum

Pazoubek Cookeův

Geoglossum fallax

Pazoubek šupinkatý

Geoglossum glutinosum

Pazoubek lepkavý

Geopyxis carbonaria

Zvoneček uhelný

Gyromitra esculenta

 Ucháč obecný

Gyromitra gigas

Ucháč obrovský

Helvella acetabulum

Kališník obecný

Helvella elastica

Chřapáč pružný

Helvella lacunosa

Chřapáč jamkatý

Humaria hemisphaerica

Bělokosmatka polokulovitá

Hymenoscyphus fructigenus

Voskovička plodová

Isaria sp.

 

Lachnum bicolor

Chlupáček dvoubarvý

Lachnum virgineum

Chlupáček bělostný

Leotia lubrica

Patyčka rosolovitá

Microglossum viride

Pazoubek zelený

Mitrula paludosa

Čapulka bahenní

Morchella conica

Smrž kuželovitý

Morchella esculenta

Smrž obecný

Myriosclerotinia scirpicola

 

Neobulgaria pura

Rosoloklihatka čirá

Otidea leporina

Ouško zaječí

Otidea onotica

Ouško kornoutovité

Peziza echinospora

Řasnatka uhelná

Peziza micropus

Řasnatka krátkonohá

Peziza violacea

Řasnatka nafialovělá

Pseudoplectania nigrella

Ušíčko černé

Ptychoverpa bohemica

Kačenka česká

Rustroemia bulgaroides

Terčka šišková

Sarcoscypha coccinea

Ohnivec šarlatový

Sarcosphaera coronaria

Baňka velkokališná

Scutellinia scutellata

Kosmatka štítovitá

Tarzeta cupularis

Zvonkovka číškovitá

Trichoglossum hirsutum

Jazourek srstnatý

Trichoscyphella hahniana

Brvenka Hahnova

Vibrissea decolorans

Míhavka přisedlá

 

Vibrissea truncorum

Míhavka potoční

Xylaria carpophila

Dřevnatka číškomilná

Xylaria hypoxylon

Dřevnatka parohatá

Xylaria polymorpha

Dřevnatka mnohotvárná